Nieuwbouw-koper tast nog te vaak in het duister

Waar veel aannemers nu nog kansen laten liggen

De aankoop van een nieuwbouwwoning is voor veel particulieren een overweldigend traject. Vaak dienen ze vroeg in het proces al belangrijke keuzes te maken, terwijl ze daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om de lichtpunten door te geven, op het moment dat men nog helemaal niet besloten heeft waar de eethoek komt.

Waar begin je bij het maken van dergelijke keuzes? Wat zijn de regels waar ik aan dien te voldoen? En wat zijn de consequenties als ik het later alsnog wil aanpassen? Voor de aannemer of ontwikkelaar is het een tijdrovende klus om de huiseigenaren hierin te begeleiden. Daarbij zijn zij er vaak helemaal niet op ingericht om mee te kijken op het niveau van de levensbehoeften van de individuele opdrachtgever.

Onhaalbare plannen

In de praktijk resulteert dit dan ook regelmatig in onhaalbare plannen die veel te laat worden ingediend. Om dit te voorkomen proberen aannemers zo dicht mogelijk bij de basis te blijven: één lichtpunt in de woonkamer, eentje in de eetkamer en eentje in de keuken. Dat maar weinig huishoudens hiermee echt geholpen zijn, wordt hierbij voor het gemak vaak even vergeten.

Optimaal interieur

Volgens Amanda Kuijper, oprichter van Design in a Box, kiezen steeds meer aannemers ervoor om dit deel van de begeleiding uit handen te geven. Haar bedrijf werkt met één vaste contactpersoon en ontwikkelt een persoonlijk interieur op basis van de plattegrond en technische omschrijving. “In overleg met de bewoners kunnen we daarmee exact bepalen hoe licht- en stroompunten optimaal moeten worden verdeeld.” legt Kuijper uit.

De juiste keuzes

Voor veel nieuwe huiseigenaren biedt deze begeleiding het overzicht en de structuur om de juiste keuzes te kunnen maken, terwijl aannemers er nog nauwelijks omkijken naar hebben. Het bedrijf houdt tenslotte rekening met concrete regels die van toepassing zijn op het project en levert overzichtelijke documentatie, waarin exact omschreven staat welk lichtpunt waar moet komen.

In de praktijk blijkt deze aanpak op meerdere vlakken toegevoegde waarde te bieden. Niet alleen de bewoners zelf ervaren door de begeleiding minder stress, waardoor ze bewustere keuzes maken en blijer zijn met het eindresultaat. Ook de aannemers merken dat ze minder tijd kwijt zijn aan de begeleiding en sneller verder kunnen, doordat er doordachte keuzes zijn gemaakt en ze over de juiste documentatie beschikken.

De dienst die Design in a Box biedt, kan door particulieren zelf worden afgenomen, maar wordt door steeds meer aannemers ook aanbevolen. Een blije klant die weet wat hij wil, scheelt voor de aannemer tenslotte veel werk.